ÇEVRE HEDEFLERİ

2018 YILI ŞİRKET ISO 14001 ÇEVRE HEDEFLER

 • Kargo elleçleme ve yakıt alımı operasyonları sırasında deniz kirliliğinin yaşanmaması - Hedef ile ilgili gelişmeler: Gemilerimizde petrol veya yakıt dökülme kazasının yaşanmaması.
 • Filo gemilerinde kullanılan evsel su tüketiminin takibi – Hedef ile ilgili gelişmeler: Personele su tüketimlerine dikkat edilmesi hususunda bilgi verilerek, su tüketiminde optimum tüketimin sağlanması.
 • Yasal Uyum (Çevresel Mevzuat) – Hedef ile ilgili gelişmeler: Çevre ile ilgili denizcilik mevzuatını Resmi Gazete, Deniz Ticaret Odası Sirkülerleri, Klas Sirkülerleri vasıtasıyla takip ederek uyum sağlanması.
 • Gemilerde genel kullanıma açık lavaboların bataryalarının fotocelli/sensörlü hale getirilmesi Hedef ile ilgili gelişmeler: Tüketimler incelenerek değişim yapılacak gemilerin belirlenmesi, sensörlü bataryaların alınması, gemilere montajının tamamlanması.
 • MARPOL Ek VI revizyonları kapsamında tüm gemilerin Ship Energy Effıciency Management Plan (SEEMP) larının revizyonlarının ve klas onaylarının tamamlanması.
 • Tel manevra halatları olan 3 gemide (T.Sadberk, T.Semahat, Cumhuriyet) tel yağlama yağı olarak çevre dostu yağ kullanılması
 • Tank yıkaması yapılan filo gemilerinde (T.Sevgi, T.Gönül, T.Caroline, T.Nevbahar,T.Leyla, Kuzey Ekim, Elif Tuba, Kaya Tuna) ton başına üretilen slop miktarının azaltılması.
 • Gemilerde tehlikeli alan dışında kalan güverte aydınlatmalarında led ampul kullanılması.

2017 YILI ŞİRKET ISO 14001 ÇEVRE HEDEFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


18.01.2018 tarihli Yönetimin Sistemi Gözden Geçirme Toplantısı’nda çevre hedeflerimiz gözden geçirilmiş olup, ilgili değerlendirmeler aşağıda verilmektedir.
 • Yıl içinde kargo elleçleme ve yakıt alımı operasyonları sırasında gemilerimizde deniz kirliliğine neden olacak herhangi bir olay yaşanmamıştır.
 • Filo gemileri evsel su tüketimi bir önceki yıla oranla % 6,4 azalma ile gerçekleşmiştir.
 • Çevresel yasal mevzuata uyum tam olarak sağlanmış olup yıl içinde herhangi bir çevre kazası/olayı yaşanmamış ve çevre ile ilgili ceza alınmamıştır.
 • Avrupa Birliği MRV Kuralı Kapsamında CO2 Salınımı ile ilgili olarak gemilerin izleme planları oluşturulmuş ve DNV tarafından onaylanmıştır.
 • Tüketimlere göre tespit edilen gemilerin makina dairesi projeksiyonlarında LED ampül kullanılmaya başlanmıştır.
 • Tüketimlere göre tespit edilen gemilerin genel kullanıma açık lavabolarında sensörlü batarya kullanılmaya başlanmıştır.